Skip to main content

Loppujen viimeksi myynnin johtamisessa on kysymys siitä, että myyntijohtajan tulee tietää ja ymmärtää kokonaisuuksiin liittyvien prosessien osaset ja tietää mitä seikkoja asiakkaat eniten arvostavat. Kun tuo tieto on olemassa, niin myyntijohtajan tulee luoda sellaiset edellytykset, että ko prosesseissa työskentelevät ihmiset voivat & haluavat tehdä parhaansa asiakkaan hyväksi riittävällä laatutasolla, joka mahdollistaa kauppojen syntymisen sekä asiakkuuksien pysymisen ja syventymisen.

Riittävä laatutaso tarkoittaa mm. optimaalisia kustannuksia suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Tuota taloudellista tietoa ei saa mistään muusta kuin prosessit huomioivasta kassavirrasta.

Myyntijohtajan tulee siis olla kokonaisuuksia hallitseva mahdollistaja joka oikeasti tietää miksi asiakkaat ostavat ja panostaa niihin seikkoihin jotka tuovat kilpailuetua ja erottavat ko toimijan muista pelureista. Uniikein kilpailuetu kaikilla toimijoilla ovat juuri ne ihmiset jotka firmoissa työskentelevät asiakkaitansa varten.

Tämän todella haastavan kokonaisuuden toteuttamisessa, kestävimmällä tavalla, tarvitaan sellaista kannustinjärjestelmää, joka tuo jokaiselle työntekijälle oman motivaation tehdä asiat parhaalla tavalla. Vain omaa motivaatiota kutittamalla voi saada ihmiset toimivaan kuten he tekisivät asioita itsellensä.

Myynnintekijä Holm

Olen koko urani auttanut loppuasiakkaita saamaan parhaat tuotteet sekä palvelut ja auttanut myös kulloistakin myyntiryhmääni aktiivisten myyntioppieni mukaisesti. Kun kyseessä on myynnin tai asiakaspalvelun kehittäminen, tarjoan kaiken osaamiseni ja kokemukseni Sinun käyttöösi.