Skip to main content

Olen myynnintekijä Ari Holm. Myynnin personal trainer. Käytännönläheinen ja innostava myyntitulosten kasvattaja. Kiintopisteeni on Turussa, Varsinais-Suomessa, mutta toimialanani on koko Suomi. Minulla on yli 15 vuoden käytännön osaaminen aktiivisesta myyntityöstä ja se on antanut kivikovan pohjan, jonka avulla rakennan myyntiä merkittävänä osana koko liiketoimintaa, alalla kuin alalla. Myynti ei ole minulle irrallinen asia, vaan koko liiketoiminnan pohja.

Se miten myyntiä tehdään ja kehitetään, on aina kokonaisvaltaista. Kokonaisvaltaisella myynnillä saadaan aikaan suoraa liiketoiminnallista hyötyä, vahvistetaan uniikkia kilpailuetua ja saadaan asiakkaat sitoutumaan, haluamaan ja valitsemaan. Olen valmentanut yli sadan eri toimialan myyjiä, toimitusjohtajia sekä muita asiantuntijoita. Käytännön ”Pirkka-niksini” ovat auttaneet myös kokeneita konkareita kehittymään ja näkemään uusia mahdollisuuksia.

Myynnin personal trainerina olen myyntityön tekemisen ytimessä. Eli yhdessä asiakkaani kanssa hänen asiakkaidensa luona vaikuttamassa ihmisiin ja rakentamassa luottamusta, jonka kautta myyntiä saadaan aikaan. Tuotan juuri teidän tarpeisiinne yksilöllisesti räätälöityjä työkaluja ja menetelmiä. Ainutlaatuinen osaamiseni liittyy toisen ihmisen tunnetilojen aktiiviseen tunnistamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Tämä taito kaikessa monipuolisuudessaan esimerkiksi äänensävyjen, valittujen sanojen, ilmeiden ja eleiden kanssa on kaikista keskeisintä osaamista jonka voimin ihmisiin voi vaikuttaa. Tätä osaamista ja oppia jalostan aina kulloisenkin yritysasiakkaani hyväksi.

Parasta kehitysmateriaalia syntyy normaaleissa tilanteissa asiakkaiden parissa. Kaikki myyjät ja kaikki asiakkaat ovat persoonia joiden välinen vuorovaikutus on ratkaiseva tekijä. On oltava aina tilannetajua sekä kykyä olla samalla aaltopituudella, asiakkaan sykkeellä.

Kaiken myynnin perustana on omien tuotteiden/ palveluiden ja niiden hyödyn ymmärtäminen, kohderyhmä sekä hyödyn arvo (hinnoittelu). Suomeksi sama: tiedä miksi juuri sinulta kannattaa ostaa, kenelle sinun kannattaa myydä ja mikä on uniikki hyötysi myös euroissa joka myymistäsi tuotteista/ palveluista asiakkaallesi muodostuu. Ja kun tämän päälle on mietitty, miten tuon oikeimman kohderyhmän tavoittaa, millä viesteillä, missä kanavissa ja miten tehdä se oikea-aikaisesti, niin on päästy jo hyvään alkuun markkinointistrategiassa (asiakashankinta). Loppujen viimeksi myynti (ostamisen helpottaminen) on ihmiseen vaikuttamista ja luottamuksen voittamista, eli aika yksinkertaisten tekojen tekemistä. Tuota ei kuitenkaan saa sekoittaa helppoon.

Myynnissä menestymiseen vaaditaan järjestelmällisyyttä, ratkaisukykyä, osaamista ja työkaluja. Siinä kohdassa minä astun kuvioihin. Tehdään yhdessä vaikuttavia, konkreettisia muutoksia ja ketterällä aikataululla. Asiakkaan hyödyksi. Valitaan teidän tarpeisiinne sopivat menetelmät myynnin kasvattamiseen ja vahvistamiseen. Edelläkävijöinä, tulevaisuuteen katsoen. Kokonaisvaltaisen myynnin kehittämisellä teemme yhdessä teidän organisaatiosta tulevaisuudentekijöitä.

Palveluni ovat aina yksilöllisiä ja ne voivat sisältää mm. seuraavia asioita: tuotteiden tarkastelu asiakkaan näkökulmasta, hinnoittelu ja kannattavuus, markkinointisuunnitelma ja/tai sen kirkastaminen, digitaalisen maailman hyödyntäminen, henkilöstön myyntiosaaminen, uusasiakashankinta ja kasvun mahdollistaminen.

Minä myynnintekijä Holm, mahdollistan uniikin kilpailuedun. Ainutlaatuisen hyödyn ja arvon tuottamisen niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

 

Myynnintekijä Holm

Olen koko urani auttanut loppuasiakkaita saamaan parhaat tuotteet sekä palvelut ja auttanut myös kulloistakin myyntiryhmääni aktiivisten myyntioppieni mukaisesti. Kun kyseessä on myynnin tai asiakaspalvelun kehittäminen, tarjoan kaiken osaamiseni ja kokemukseni Sinun käyttöösi.